kalender

Velkommen

Vi synger og har et godt og hyggeligt samvær. Det kan du læse lidt mere om på de følgende sider

Håndværker-og Industriforeningens Sangkor

   Dirigent

Annne Henriksen


2020


   Landsstævnet  maj 2020  er  AFLYST GRUNDET CORONA


Lørdag d. 4 april  A F L Y S T

Odd Herreekvipering´s 30 års jubilæum  Juelsminde

Mødetid.: kl. 12:00

Uniform.: RØDE BUKSER!


Torsdag d. 9 april i Yding Kirke  A F L Y S T

Mødetid kl. 18:15 - Gudstjeneste kl. 19:00

Deltagelse i gudstjeneste med efterfølgende koncert.


   Landsstævnet  maj 2020  ER  AFLYST GRUNDET CORONA


Mandag d. 25 maj kl. 18:00   AFLYST GRUNDET CORONA

Sæsonafslutning p å Kystens Perle - med ledsager

Dress Code.: Uniform ( RØDE BUKSER ) Pris per person??


    Kære sangere og Anne!

  Det seneste angående corona giver anledning til at aflyse alle sangaftner m.m. før            sommerferien, så vi først starter igen (forhåbentlig) mandag den 17. august

  med en fest (kombineret 170 års fødselsdag og en sommerafslutning som vi så kan          kalde for en "sommerstart") 

  afholdes på Kystens Perle, bliver eventuelt et andet sted, nærmere vedr. dette, følg          med på hjemmesiden ang. invitationer m.m.                                                                                                                                        Med Sangerhilsen

                                                                    Johannes
 

Velkommen!


Vi synger og har det godt og hyggeligt samvær. Det kan du læse lidt mere om på de 

følgende sider


Kontingentbetaling.

 Hvis du vil indbetale kontingent til koret, kontoen 

er Middelfart Sparekasse - reg. nr. 1685 konto 3225835186 - CVR. NR. 33801238 

fra og med 1. oktober kan du indbetale årskontingent som er 1000,00 kr. på korets konto.

husk at anføre navn og angiv, at det er kontingent du indbetaler.

kontingentet skal betales senest 15. november.


Regnskabsåret starter 1. oktober


Sammensætning af uniform til div. arrangementer meddeles mandagen før arrangementet afholdes 

og bliver bekentgjort på hjemmesiden.

Sorte sko, sorte sokker, røde eller sorte benklæder, sort livrem, hvid skjorte, med eller uden emblem, 

nyt slips, sort trøje eller sort jakke.


Vi er medlem af Dansk Sanger-Forbund


htpp://www.dansksangerforbund.dk